fbpx

Kurs
wychowawcy wypoczynku kolonijnego

Kurs wychowawcy kolonii realizowany jest zgodnie z rozporządzeniem i programem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz prowadzony w trybie STACJONARNYM.

od 349zł
Zapisz się
kurs_1
kurs_2
kurs_3
kurs_4
kurs_1

Czas trwania

Zgodnie z panującymi dyrektywami i rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej program szkolenia wychowawcy wypoczynku trwa 36h dydaktycznych i realizowany jest w piątek, sobotę, niedzielę.

kurs_2

Uzyskane dokumenty

Udział w kursie na wychowawcę kolonijnego jest jednoznaczny z pozyskaniem uprawnień zgodnych z panującym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

kurs_3

Atmosfera i ludzie

Jesteśmy przekonani, że wyjątkowa atmosfera będzie podwalinami owocnej i efektywnej nauki, którą staramy zapewniać się na każdym naszym szkoleniu.

Nie wierzysz? Sprawdź opinie o nas.

kurs_4

Nowoczesny program

Gwarantujemy program szkoleniowy spełniający wszelkie wymogi względem kursów na wychowawcę kolonii.

 

Najbliższe terminy

z Kurs wychowawcy wypoczynku kolonijnego

Lipiec 2022

Kurs wychowawcy wypoczynku kolonijnego
36h dydaktycznych

Kurs wychowawcy wypoczynku kolonijnego

Lublin

22.07.2022 - 24.07.2022

za 18 dni

349zł

Kurs wychowawcy wypoczynku kolonijnego
36h

Kurs wychowawcy wypoczynku kolonijnego

Kraków

22.07.2022 - 24.07.2022

za 18 dni

349zł

Kurs wychowawcy wypoczynku kolonijnego
36h

Kurs wychowawcy wypoczynku kolonijnego

Katowice

22.07.2022 - 24.07.2022

za 18 dni

349zł

Program kursu realizowany jest zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Program kursu:
1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:
1) koordynacyjna rola władz oświatowych
2) obowiązujące przepisy
3) elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:
1) rada wychowawców
2) grupa jako zespół wychowawczy
3) organizacja i rozkład dnia 4) regulamin uczestnika wypoczynku

3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej:
1) opracowanie planu wychowawczego grupy
2) dokumentacja wychowawcy
3) obowiązki wychowawcy grupy
4) metody i formy realizacji planów wychowawczych

4. Ruch i rekreacja:
1) cele i zadania zajęć wychowania fizycznego
2) metody nauki technik pływania
3) gry i zabawy ruchowe
4) gry zespołowe
5) sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka
6) organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

5. Turystyka i krajoznawstwo:
1) cele i zadania turystyki i rajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku
2) organizacja wycieczek
3) organizacja biwaków
4) gry terenowe

6. Zajęcia kulturalno-oświatowe:
1) cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych
2) organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich
3) elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie dnia
4) prowadzenie kroniki
5) organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk
6) Gry i zabawy świetlicowe
7) konkursy, wystawy, dyskusje
8) śpiew, muzyka, plastyka itp.

7. Zajęcia praktyczno-techniczne:
1) cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych
2) formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych
3) prace dekoracyjne i zdobnicze
4 indywidualne zainteresowania uczestników
5)rozwój zainteresowań uczestników

8. Prace społecznie użyteczne:
1) cele i zadania prac społecznie użytecznych
2) wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat
3) prace w zakresie samoobsługi
4) prace na rzecz miejsca wypoczynku
5) prace na rzecz środowiska

9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:
1) przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
2) przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku
3) pierwsza pomoc z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator).

Szczegóły tutaj.

Uczestnikiem kursu wychowawcy kolonii może zostać każda osoba będąca zainteresowana wspomnianą  tematyką, która:

Ukończyła 16 rok życia.

Należy pamiętać, że pracę jako wychowawca wypoczynku, zgodnie z Ustawą, może podjąć osoba, która:
1. Ukończyła 18 rok życia
2. Posiada wykształcenie minimum średnie.

Zgodnie z obowiązującymi dyrektywami i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, program szkolenia kursu wychowawcy wypoczynku obejmuje 36 godzin dydaktycznych.

W program szkolenia kursu wliczają się: zajęcia stacjonarne, zadania indywidualne zadawane przez wykładowcę oraz praca z materiałami szkoleniowymi.

Szczegółowe harmonogramy wysyłane są do wszystkich kursantów z dokonanymi pełnymi opłatami najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu.

Każdy uczestnik szkolenia na wychowawców kolonijnych pozyskuje zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Komplet dokumentów wysyłany jest do wszystkich uczestników szkolenia do 21 dni roboczych od dnia zdania egzaminu. Jeśli dokument jest potrzebny wcześniej, jesteśmy w stanie przesłać skan zaświadczenia w ciągu 3 dni roboczych od prośby..

od 349 zł

Czy jest możliwość sfinansowania szkolenia przez Urząd Pracy? Tak.

Czy jest możliwość sfinansowania szkolenia przez pracodawcę? Tak.

Czy jest możliwość utworzenia indywidualnego terminu dla grupy zorganizowanej? Tak.

Zapewniamy najwyższe standardy szkolenia. Co ważne, nasz kurs wychowawcy kolonijnego realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem i programem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Uważasz się za osobę odpowiedzialną, cenisz sobie kontakt z ludźmi i uwielbiasz podejmować wyzwania? Lubisz spędzać czas aktywnie, masz zdolności przywódcze i sporo zdrowego zapału do pracy? Potrafisz wzbudzić szacunek i zaufanie?

Jeśli Twoje odpowiedzi na powyższe pytania są twierdzące to znaczy, że możesz z powodzeniem rozpocząć kurs wychowawcy kolonijnego w naszej Akademii Mistrzostwa Sportowego.

Jak dobrze wiemy, okres wakacji, to dla wielu dzieci i młodzieży bardzo długo wyczekiwany moment. Odliczanie godzin do pierwszego dnia wakacji nierzadko rozpoczyna się już 1 Września, kiedy na dobre nie rozpocznie się jeszcze szkoła. Okres dwumiesięcznej przerwy w nauce jest dla nich chwilą wytchnienia od codziennej monotonii i szkolnych wędrówek z plecakiem wypchanym po brzegi stosem zeszytów i ciężkich książek.

Czas, kiedy dzieci i młodzież szkolna zapomina o istnieniu budzika i odrabianiu lekcji jest dla nich okresem, w którym poziom ich energii osiąga swoje maksimum. To także czas, w którym do głowy mogą przyjść rozmaite dziwne pomysły, a brak opieki nad nimi przez rodziców, może przysporzyć nie lada kłopotów.

Z tego względu rodzice bardzo często decydują się na zorganizowanie czasu swoim podopiecznym w postaci kolonii. Eksplodująca energią małoletnia latorośl potrzebuje wówczas wykwalifikowanego wychowawcy, który z głową wykorzysta ich energię oraz zatroszczy się o ich bezpieczeństwo. Proponowany przez nas kurs wychowawcy kolonijnego obejmuje program szkoleniowy Ministerstwa Edukacji Narodowej i gwarantuje wysoki poziom szkolenia jak i aktualną, obszerną wiedzę pedagogiczną.

Praca z młodzieżą i dziećmi jest bardzo wymagająca, dlatego osoby, które podejmują się do kształcenia i prowadzenia młodzieży muszą liczyć się z tym, że nie zawsze będzie to łatwa i przyjemna praca. Z drugiej jednak strony wierzymy, że przekazana podczas naszych szkoleń wiedza pomoże przyszłym, legitymowanym wychowawcom, na skuteczną i rozważną opiekę nad często niesfornymi młodzieńcami.

Kurs wychowawcy kolonijnego prowadzony w naszej Akademii bazuje na aktualnej wiedzy związanej z edukacją oraz przepisami prawnymi. Dodatkowo, wiedza z zakresu psychologii przygotuje przyszłych wychowawców na czekające na nich, nierzadko trudne wyzwania. Wskażemy jak postępować z dziećmi, jak określać granice ich zachowań oraz jak wzbudzać autorytet i budować renomę własnej osoby, by pozyskać szacunek, który w tej pracy odgrywa kluczowe znaczenie. Kurs na wychowawcę kolonijnego organizowany przez naszą Akademię obejmuje zakres wiedzy pedagogicznej, której tematyka pomoże doskonalić umiejętności niezbędne do pracy na obozach.

Na kolonii ważne są reguły i zasady, których podopieczni nie mają prawa przekroczyć. Dlatego, realizowany przez nas kurs na wychowawcę kolonijnego wskaże Państwu, w jakich sytuacjach należy zachować asertywność oraz jak postępować w kryzysowych sytuacjach, które mogą wystąpić podczas pobytu na kolonii. Nasz kurs opiekuna wycieczek wskaże Państwu jak właściwie postępować z młodzieżą i na co należy zwracać szczególną uwagę.

Kurs na wychowawcę wypoczynku w naszej Akademii prowadzi wykwalifikowana kadra, która przekaże Państwu wiedzę w możliwie najlepszy i skuteczny sposób. Pamiętajmy, że praca z dziećmi wymaga wiele obowiązków i pracy nie tylko nad nimi, ale również nad samym sobą.

Wskażemy, w jaki sposób postępować z dziećmi biorącymi udział w kolonii oraz jak zorganizować im czas, żeby energia, którą niewątpliwie posiadają, została spożytkowana w optymalny dla nich i dla każdego wychowawcy sposób. Kurs na wychowawcę kolonijnego w naszej Akademii charakteryzuje się wysoką wartością merytoryczną i szerokim zakresem wiedzy przekazanym w możliwie najkrótszym czasie.

Zapraszamy na nasz kurs wychowawcy kolonii i gwarantujemy, że nabyta w trakcie szkolenia wiedza, przełoży się na Państwa sukcesy podczas pobytu na każdej kolonii. Gwarantujemy również, że kurs na wychowawce kolonijnego jest na wysokim poziomie i gwarantuje ministerialne uprawnienia.

W zależności od terminu, jesteśmy w takich miastach jak Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Kielce, Zielona Góra, Lublin, Białystok, Rzeszów.

Historie sukcesu

Piotr 'Grabo' Grabowski jest jednym z czołowych dunkerów, który osiąga sukcesy nie tylko w kraju, ale również za granicą. Wygrał prawie wszystkie konkursy krajowe oraz ma na swoim koncie sukcesy w Europie. Jako dunker współpracuje z Fundacją Marcina Gortata.

Piotr “Grabo” Grabowski

Piotr “Grabo” Grabowski

dunker

Adam Piwko, obecnie Mistrz Polski w męskiej sylwetce, a pomyśleć, że jeszcze dwa lata temu dzięki naszym sugestiom, rzutem na taśmę zrezygnował z wyjazdu do Anglii na... zmywak. Ukończył nasz kurs trenera personalnego i liczne szkolenia zostając jedną z twarzy ekipy #AMSathlete

Adam Piwko

Adam Piwko

Trener personalny

Uczestnik naszego kursu trenera personalnego, a następnie zawodnik sportów sylwetkowych z tytułem wicemistrza Polski. Zanim Sandro wyszedł na scenę zdobył nasze wsparcie i dostęp do wykładowców w ramach projektu #AMSathlete. Wierzymy, że największe sukcesy jeszcze przed Sandro.

Sandro Sołowiej

Sandro Sołowiej

Trener personalny

Majkel w nasze szeregi wstąpił 3 lata temu i był odpowiedzialny za kursy instruktorskie tańca. Wspólnymi siłami i z naszym wsparciem wystąpił w programie You Can Dance, gdzie osiągnął duży sukces. Obecnie tancerz i promotor zdrowego trybu życia, który godnie reprezentuje naszą młodocianą ekipę #AMSathlete.

Michał Kalcowski

Michał Kalcowski

Wykładowca AMS i finalista You Can Dance

Mateusz Szafran to przykład na to, że nie trzeba mieć tysięcy polubień na własnym fanpage`u, by zostać naszym wykładowcą. Mateusz był uczestnikiem naszego kursu trenerskiego, zaskoczył nas swoją wiedzą i charakterem. To wszystko sprawiło, że Mateusz dołączył do grona wykładowców.

Mateusz Szafran

Mateusz Szafran

Trener personalny i wykładowca AMS

Klaudia Antos dołączyła do #AMSathlete wtedy gdy zdecydowaliśmy się wesprzeć jej talent taneczny i uzbroić w wiedzę z zakresu treningu i dietetyki. Dzięki naszym konsultacjom z wykładowcami Klaudia"zaraziła" się siłownią i zdrową dietą, poprawiając swoje możliwości taneczne i sylwetkę.

Klaudia Antos

Klaudia Antos

Tancerka i fitness modelka

Mogą zainteresować Cię także:

Poniżej znajdziesz szkolenia o podobnej tematyce
Zobacz co dla Ciebie przygotowaliśmy!

Fitness Step Level 2
499 zł
Fitness

Step Level 2

Poznaj metodykę planowania i konstruowania zajęć Fitness Step na poziomie średnim i zaawansowanym. Na naszym szkoleniu dowiesz się jak programować zajęcia, skalować trening i skutecznie prowadzić zajęcia w klubach fitness.

Fitness Exercise Balls
499 zł
Fitness

Exercise Balls

Trening z piłką efektywnie aktywizuje mięśnie posturalne i polepsza propriocepcję, wpływając tym samym na prawidłową postawę ciała. Zwiększając zaangażowanie mięśni głębokich, usprawniamy pracę nad równowagą oraz koordynacją ruchową, ale przede wszystkim dostarczamy nowe bodźce treningowe.

Fitness Stretching
499 zł
Fitness

Stretching

Stretching jest obowiązkową jednostką treningową, poprawiająca sprawność i codzienne funkcjonowanie całego układu ruchu. Na szkoleniu dowiesz się jak ważna jest praca nad elastycznością tkanek miękkich naszego organizmu.

Przygotowanie motoryczne w sportach walki
599 zł
Przygotowanie

motoryczne w sportach walki

Poznaj niezbędne narzędzia i sposoby programowania treningu motorycznego w sportach walki. Szkolenie to pokaże Ci efektywne metody zwiększania wydajności fizycznej i sposoby zapobiegania kontuzjom.

Przygotowanie motoryczne
599 zł
Przygotowanie

motoryczne

Poznaj niezbędne narzędzia i sposoby programowania treningu motorycznego. Szkolenie z treningu motorycznego pokaże Ci efektywne metody zwiększania wydajności fizycznej i sposoby zapobiegania kontuzjom.

Psychologia Sportu
449 zł
Psychologia

Sportu

Aby motywacja w pracy z klientami była skuteczna, należy posiadać odpowiednie cechy psychologiczne oraz wiedzieć, jak poprawnie to robić. Tego dowiesz się na naszych warsztatach.

Kształtowanie kobiecej sylwetki z użyciem gum oporowych (Powerband i Miniband)
450 zł
Kształtowanie

kobiecej sylwetki z użyciem gum oporowych (Powerband i Miniband)

Biznes Trenera Personalnego
429 zł
Biznes

Trenera Personalnego

Jesteś trenerem personalnym, ale brakuje Ci pomysłu na swój biznes? Poznaj metody pracy, które doprowadzą Cię do zawodowego sukcesu!

Szkolenie dietetyka ogólna z elementami klinicznej
od 309 zł
Szkolenie

dietetyka ogólna z elementami klinicznej

Certyfikowany kurs dietetyki wprowadza w podstawy zagadnień dietetycznych. Na tym poziomie poznasz popularne diety, a także dowiesz się jak je komponować. Obalimy również powszechne mity żywieniowe.

Szkolenie dietetyka sportowa
od 309 zł
Szkolenie

dietetyka sportowa

Na szkoleniu z dietetyki sportowej, dowiesz się o łączeniu diety z aktywnością fizyczną, procesach anabolicznych czy łamaniu stereotypów żywieniowych.

Szkolenie z suplementacji
od 309 zł
Szkolenie

z suplementacji

Szkolenie z suplementacji skupia się na aspektach suplementacji w oparciu o efekty treningowe i sportowe, ale przede wszystkim w oparciu o pożądany stan zdrowia oraz dobre samopoczucie.

Trening medyczny
599 zł
Trening

medyczny

Trening medyczny to coraz bardziej pożądana metoda treningowa skupiająca się na aspekcie prozdrowotnym. Na szkoleniu dowiesz się o sposobach przeciwdziałania kontuzjom oraz metodach powrotu do sprawności.

Szkolenie mobility
499 zł
Szkolenie

mobility

Szkolenie mobility uzbroi Cię w wiedzę pozwalającą na skuteczne i efektywne rolowanie całego ciała. Dowiesz się jakimi metodami niwelować napięcie mięśniowe w Twoim ciele, poprawić swoją mobilność i wzmocnić core.

Kurs tapingu
699 zł
Kurs

tapingu

Nasze szkolenie z kinezjotapingu jest doskonałą okazją na zdobycie wiedzy z zakresu "nakładania tejpów", przeciwdziałania dolegliwościom bólowym, a także formą leczenia kontuzji za pomocą taśm.

Masaż tkanek głębokich
699 zł
Masaż

tkanek głębokich

Poznaj techniki i metodykę masażu tkanek głębokich (MTG).

Programowanie treningowe w kształtowaniu sylwetki
450 zł
Programowanie

treningowe w kształtowaniu sylwetki

Szkolenie z programowania treningowego nauczy Cię samodzielnego i świadomego planowania treningów. Połóż kres planom treningowym z internetu, których nie rozumiesz i działaj samodzielnie.

Cross trening poziom I
600 zł
Cross

trening poziom I

Poznaj niezbędne narzędzia i sposoby programowania treningowego WOD i skalowania zajęć. Szkolenie z cross treningu na poziomie I wprowadzi Cię w podstawy zajęć typu cross.

Cross trening poziom II
600 zł
Cross

trening poziom II

Nasze szkolenie z cross treningu na poziomie II jest rozwinięciem pierwszego etapu i obejmuje ćwiczenia gimnastyczne, rolowanie, mobility i metodykę zaawansowanych ćwiczeń siłowych.

Podstawy treningu
399 zł
Podstawy

treningu

Jak ćwiczyć na siłowni? Zapoznamy Cię ze sprzętem, techniką wykonywania ćwiczeń, działaniem suplementów oraz podstawach dietetyki? Nasze szkolenie pozwoli Ci na bezpieczne i świadome pierwsze kroki na siłowni.

Trening siłowy
499 zł
Trening

siłowy

Poznaj pełen wachlarz ćwiczeń, metodykę treningu siłowego oraz tajniki związane z ćwiczeniami. Szkolenie z treningu siłowego ukaże Ci równie niekonwencjonalne i nowoczesne spojrzenie na tę metodę treningową.

Trening z taśmami szkolenie
499 zł
Trening

z taśmami szkolenie

Trening z taśmami jest nowoczesną formą treningową kształtującą całe ciało. Wymaga jednak sporej wiedzy, aby korzystać z niej efektywnie i bezpiecznie dla zdrowia. O tym wszystkim dowiesz się na naszym szkoleniu.

Trening funkcjonalny
499 zł
Trening

funkcjonalny

Trening funkcjonalny nie obciąża stawów, angażuje mięśnie głębokie, poprawia również motorykę i kondycję kształtując ludzkie ciało. Nasz szkoleniu poznasz tajniki i metodykę tej formy treningowej.

Kalistenika
499 zł
Kalistenika

Uczestnicząc w naszym szkoleniu poznasz zarówno fundamenty i podstawy treningu z własnym ciężarem ciała, jak również elementy gimnastyki i akrobatyki będące nieodzownym elementem w kalistenice.

Szkolenie kettlebell
499 zł
Szkolenie

kettlebell

Trening z kettlami, czyli kettlebells to doskonała metoda treningowa angażująca całe ciało. Zapisz się na nasze szkolenie kettlebell i poznaj wachlarz ćwiczeń, metodykę oraz technikę dla wykonywanych ćwiczeń.

Aktywna mama szkolenie
499 zł
Aktywna

mama szkolenie

Aktywność fizyczna w tym stanie jest dla kobiet jak najbardziej wskazana. Poznaj metody treningowe dla kobiet w ciąży i dowiedz się jak zaprogramować trening dla kobiet ciężarnych.

Fitness Step Level 1
499 zł
Fitness

Step Level 1

Poznaj metodykę planowania i konstruowania zajęć fitness step. Na naszym szkoleniu dowiesz się jak programować zajęcia, skalować trening i skutecznie prowadzić zajęcia w klubach fitness.

Fitness pump
499 zł
Fitness

pump

Dowiedz się jak prowadzić zajęcia fitness pump. Poznaj metody programowania, skalowania i prowadzenia zajęć w klubach fitness. Poznaj metodykę konstruowania zajęć na różnych poziomach zaawansowania.

Fitness zdrowy kręgosłup
499 zł
Fitness

zdrowy kręgosłup

Ból kręgosłupa, pleców i odcinka lędźwiowego to zmora społeczeństwa XXI wieku. Nasze szkolenie zdrowy kręgosłup wskaże Ci sposoby i metody niwelowania bólu oraz wad postawy.

Szkolenie indoor cycling
599 zł
Szkolenie

indoor cycling

Zapoznaj się z rosnącą w siłę, skuteczną metodą treningową jaką jest indoor cycling. Dowiedz się jak skalować, programować i konstruować trening dla zajęć indoor cycling w klubie fitness.

Kurs kierownika kolonii
399 zł
Kurs

kierownika kolonii

Zapraszamy na kurs kierownika kolonii realizowany zgodnie z rozporządzeniem i programem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Najnowsze wpisy na naszym blogu

By / 02 stycznia 2020

Trening funkcjonalny – sposób na wzmocnienie ciała i poprawę kondycji

Trening funkcjonalny to coś więcej niż tylko zwykłe ćwiczenia. Można śmiało powiedzieć, że jest to nowoczesna i przyszłościowa forma aktywności fizycznej,która wyróżnia się na tle innych, użytecznością ćwiczeń, a także naśladowaniem ruchów wykonywanych podczas codziennych czynności. Dzięki temu poszczególne grupy mięśni współdziałają ze sobą, zwiększając przy okazji naszą koordynację ruchową oraz gibkość.. Na tle innych […]

By / 27 grudnia 2019

Bezpieczny trening – kurs pierwszej pomocy

Każdy, kto trenuje, bez wahania zgodzi się z popularnym powiedzeniem, że „sport to zdrowie”. I choć aktywność fizyczna to fascynująca przygoda i wciągająca pasja, która pozwala przekraczać własne granice i zdobywać szczyty, niesie za sobą także duże ryzyko urazów i kontuzji. Należy pamiętać, że do wypadku może dojść wszędzie, zarówno na sali treningowej, siłowni, macie, […]

By / 19 grudnia 2019

Na czym polega psychologia sportu?

Według ogólnodostępnej definicji: „psychologia sportu zajmuje się wykorzystaniem teorii, zasad i technik zaczerpniętych z psychologii, w celu poprawy osiągnięć oraz rozwoju osobistego osób uprawiających ćwiczenia fizyczne i sport”. Jest to dość ogólny opis, który naszym zdaniem ma dużo głębsze znaczenie. Postaramy się nieco bardziej przybliżyć Wam ten temat. Czym jest psychologia sportu? Wraz z popularyzacją […]

Akademia Mistrzostwa Sportowego

Adres do korespondencji: ul. Grabiszyńska 281/110

53-234 Wrocław

pn-pt 9:00 - 15:00

contact img

Porozmawiajmy,
jesteśmy tu by Ci pomóc!

    Napisz do nas

    Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania tak szybko, jak to tylko możliwe.