fbpx

FAQ

ZAPISY I KURSY – moduł pytań.

Dlaczego mam wybrać waszą Akademię, czym różnicie się od konkurencji?

Jako Akademia Mistrzostwa Sportowego nie jesteśmy zwykłą firmą szkoleniową. Jesteśmy placówką wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz Biura Usług Rozwojowych. Posiadamy akredytację Polskiego Związku Trenerów Personalnych i Fitness polegając pod Ogólnopolski Związek Zawodowy Trenerów Personalnych. Nasza działalność szkoleniowa jest także wpisana w państwowy Rejestr Instytucji Szkoleniowych. Decydując się na naszą Akademię masz pewność, że trafiasz w ręce sprawdzonej instytucji szkoleniowej działającej zgodnie z polskim system szkoleniowym. Jeśli wciąż masz wątpliwości zapoznaj się z dowodem naszych słów. Sprawdź.

Czy nasze kursy realizujemy na terenie całej Polski?

Tak. W zależności od wybranego kursu, działamy w największych polskich miastach takich jak Wrocław, Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Katowice, Bydgoszcz, Rzeszów, Białystok, Zielona Góra czy Kielce.

Czy współpracujemy z Urzędami Pracy?

Tak, oczywiście. Dzięki temu dowolny kurs bądź szkolenie może zostać w 100% zrefundowane przez lokalny Urząd Pracy na terenie całej Polski. Aby tak się stało, należy zgłosić się do konkretnego Urzędu Pracy i wskazać naszą Akademię jako organ wykonawczy wybranego przez siebie elementu naszej oferty. Na ten moment prowadzimy owocną współpracę z licznymi Urzędami Pracy na terenie całej Polski.

Jaka jest minimalna oraz maksymalna liczba osób na szkoleniu?

W tym przypadku zasady są bardzo elastyczne i uwarunkowane konkretnym kursem bądź szkoleniem, których w naszej ofercie mamy blisko 40 propozycji. Niemniej, liczby te uzależnione są od rodzaju i specyfiki konkretnego kursu, a także terminu.

Czy posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych?

Tak, posiadamy. Numer ewidencyjny RIS to 2.02/00026/2017

Gdzie realizujemy nasze kursy i szkolenia?

Z powodzeniem możemy napisać, że nasze kursy i szkolenia realizujemy na terenie całej Polski. Od południa po północ i od zachodu po wschód. Na pewno możemy napisać, że jesteśmy we wszystkich największych miastach w naszym kraju.

Kiedy otrzymam harmonogram szkolenia, w którym mam uczestniczyć?

Dokładne harmonogramy naszych kursów i szkoleń przesyłane są do kursantów posiadających pełną opłatę i figurujących na liście uczestników, najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem zajęć.

Czy za kurs można zapłacić w ratach?

Owszem, jest taka możliwość.

Czy zapewniamy zakwaterowanie w czasie trwania kursu?

O zakwaterowanie należy zadbać we własnym zakresie.

W jaki sposób mogę się zapisać na kurs?

Aby wziąć udział w kursie lub szkoleniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na podstronie każdego kursu lub szkolenia, po kliknięciu “zapisz się” . W odpowiedzi na zgłoszenie wysyłamy wiadomość zwrotną z dalszymi wskazówkami, które mają zagwarantować zainteresowanym udział w naszych zajęciach.

Kiedy i jak należy dostarczyć wymagane dokumenty? Czego wymagamy?

Dokumenty należy niezwłocznie dostarczyć na pierwsze zajęcia, w dniu rozpoczęcia kursu tudzież szkolenia. Dokumenty zostaną zebrane przez kierownika lub wykładowcę – osobę prowadzącą zajęcia.

Do kursów trenerskich i instruktorskich wymagamy:

1. Ksero dowodu osobistego.
2. Wypełniony kwestionariusz osobowy – POBIERZ TUTAJ.
3. Własnoręcznie podpisane i wypełnione podanie o zgłoszenie na kurs – POBIERZ TUTAJ.
4. Potwierdzenie opłaty za szkolenie.
5. Dwa zdjęcia w formacie 3,5cm x 4,5cm podpisane na odwrocie ołówkiem.
6. Oświadczenie o posiadaniu minimum średniego wykształcenia – POBIERZ TUTAJ.

Do szkoleń modułowych wymagamy:

1. Ksero dowodu osobistego.
2. Wypełniony kwestionariusz osobowy – POBIERZ TUTAJ.
3. Potwierdzenie opłaty za szkolenie.

Czy potrzebne jest doświadczenie, aby podjąć kurs trenerski lub instruktorski?

Kursy skierowane są do osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie. Nasze kursy mają przygotować kursantów do pracy o charakterze instruktora i trenera, w związku z czym elementarne zdolności i ogólne pojęcie o dyscyplinie przed rozpoczęciem kursu są mile widziane. Istnieje również możliwość udziału w modułowych szkoleniach doskonalących, w których nie wymagamy doświadczenia i wiedzy.

Czy istnieje możliwość utworzenia indywidualnego terminu oraz miejsca szkolenia?

Tak, oczywiście. Wystarczy zaproponować termin oraz skontaktować się z nami w tej sprawie poprzez zakładkę “kontakt”. Warunki takiego zindywidualizowanego kursu lub szkolenia ustalane są każdorazowo przez obie strony. Oferta dotyczy oczywiście szkolenia grupowego, a nie dla jednej, konkretnej osoby.

Ile godzin dziennie trwają zajęcia oraz jak wygląda rozkład zajęć w ciągu dnia?

Zacznijmy od tego, że bez względu na to czy jest to kurs tygodniowy czy weekendowy, z reguły należy zarezerwować sobie cały dzień. Przedział godzinowy, w którym realizowane są zajęcia jest dosyć elastyczny i zależy od konkretnego kursu lub szkolenia. Na ogół możemy przyjąć, że jest to przedział czasowy 8:00 – 18:00 jednak skala ta ma charakter jedynie poglądowy. Wszystkie kursy instruktorskie jak również kursy trenerskie programowo powinno liczyć co najmniej 63h, co uśredniając, daje około 9h dziennie.

Zajęcia w ciągu dnia dzielone są na moduły takie jak praktyka, teoria oraz hospitacje zajęć z wykładowcą, mające na celu przygotowanie kursantów do samodzielnej pracy.

W przypadku szkoleń modułowych przedział czasowy jest bardzo zróżnicowany.

Jak wygląda kwestia nieobecności na kursie?

Na każdym kursie instruktorskim czy trenerskim, kursant może dopuścić się maksymalnie do 20% nieobecności. W przypadku przekroczenia tej granicy, konieczne jest odrobienie zajęć indywidualnie, o ile zaistnieje taka możliwość, lub na kolejnym kursie w następnym terminie. W przypadku niższej niż 80% frekwencji, kursant nie może być dopuszczony do egzaminu w wyznaczonym pierwotnie terminie.

 

 

FINANSE – moduł pytań.

Czym jest opłata rezerwacyjna?

Uiszczenie opłaty rezerwacyjnej jest dla nas faktycznym potwierdzeniem chęci uczestnictwa w naszym kursie lub szkoleniu i jednocześnie gwarancją rezerwacji miejsca dla kursanta w przypadku dużej częstotliwości zapisów co w rzeczywistości ma miejsce bardzo często.

Czy opłata rezerwacyjna stanowi poczet pełnej kwoty?

Tak, oczywiście. Opłata rezerwacyjna jest odliczana od pełnej kwoty, którą należy uregulować w ramach konkretnego kursu czy szkolenia.

Czy można odzyskać opłatę rezerwacyjną i w jakich okolicznościach?

Opłata rezerwacyjna to kwota, która jest w pełni zwracana w przypadku, kiedy kurs czy szkolenie nie odbędzie się z uwagi na czynniki obiektywne np. zbyt niską frekwencję. Ponadto, każdy kursant ma prawo do odebrania tej sumy. Szczegóły i okoliczności zwrotu opłaty rezerwacyjnej określa nasz regulamin zgodny z prawami konsumenta.

Jeżeli zaproponuję udział kilku osób w kursie, czy uzyskam jakiś rabat?

Tak, oczywiście. Natomiast jego wysokość ustalana jest indywidualnie dla danego przypadku i jest uzależniona od ilości osób, którym polecone zostaną nasze kursy. Skontaktuj się z nami w tej sprawie indywidualnie.

Czy wybrany przeze mnie kurs może zostać sfinansowany przez podmiot zewnętrzny?

Tak, jak najbardziej. Z uwagi na nasze statuty istnieje możliwość refundacji kursu czy szkolenia poprzez lokalny Urząd Pracy lub zakład pracy kursanta, bądź jakikolwiek inny podmiot, gotowy sfinansować zajęcia.

Czy wystawiamy faktury?

Tak. Bardzo prosimy o taką informację osoby zainteresowane przez rozpoczęciem kursu.

UPRAWNIENIA, CERTYFIKATY, DOKUMENTY – moduł pytań.

Czy na uprawnieniach Akademii Mistrzostwa Sportowego mogę pracować za granicą?

Tak, oczywiście. Po ukończonym kursie i pomyślnie zdanych egzaminach, kursanci otrzymują komplet międzynarodowych uprawnień respektowanych na terenie UE. Absolwenci z naszymi dokumentami pracują w takich krajach jak Anglia, Szkocja, Irlandia, Norwegia czy Dania. Niemniej, za każdym razem przed rozpoczęciem kursu w naszym Centrum Szkoleniowym, sugerujemy zapytać potencjalnego pracodawcę, czy nasz komplet uprawnień zostanie przez niego honorowany, gdyż finalnie to właśnie pracodawca decyduje o hierarchii uprawnień wśród kandydatów do pracy.

Jakiej rangi uprawnienia nadajemy?

Nasza działalność jest zgodna z Ustawą o Sporcie. W większości przypadków nadajemy Uprawnienia Trenerskie lub tytuł Instruktora Sportu odpowiedniej dyscypliny dla danego kursu. W przypadku kursów trenerskich, absolwenci otrzymują uprawnienia i tytuł trenera. W pozostałych – tytuł instruktora. W przypadku szkoleń tematycznych wydajemy międzynarodowy certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Jak wygląda struktura szkoleń?

Zacznijmy od form kursu. Realizowane są kursy intensywne – od poniedziałku do niedzieli lub zaoczne kursy weekendowe – cztery kolejne soboty i niedziele. Każde szkolenie składa się z trzech elementów, jakim jest teoria, praktyka oraz hospitacje zajęć (praktyki z wykładowcą polegające na pracy z realnym Klientem w danej dyscyplinie sportowej, mające na celu przygotowanie kursanta do samodzielnej pracy).

Ile dni muszę czekać na wydanie kompletu dokumentów?

Komplet dokumentów wysyłamy do każdego kursanta listem poleconym w ciągu 21 dni roboczych licząc od dnia pozytywnego zaliczenia przez kursanta wszystkich egzaminów. Dokumenty wysyłamy Pocztą Polską na wskazany przez kursanta adres w każdym kraju Unii Europejskiej nie pobierając dodatkowych opłat.

Najnowsze wpisy na naszym blogu

By / 02 stycznia 2020

Trening funkcjonalny – sposób na wzmocnienie ciała i poprawę kondycji

Trening funkcjonalny to coś więcej niż tylko zwykłe ćwiczenia. Można śmiało powiedzieć, że jest to nowoczesna i przyszłościowa forma aktywności fizycznej,która wyróżnia się na tle innych, użytecznością ćwiczeń, a także naśladowaniem ruchów wykonywanych podczas codziennych czynności. Dzięki temu poszczególne grupy mięśni współdziałają ze sobą, zwiększając przy okazji naszą koordynację ruchową oraz gibkość.. Na tle innych […]

By / 27 grudnia 2019

Bezpieczny trening – kurs pierwszej pomocy

Każdy, kto trenuje, bez wahania zgodzi się z popularnym powiedzeniem, że „sport to zdrowie”. I choć aktywność fizyczna to fascynująca przygoda i wciągająca pasja, która pozwala przekraczać własne granice i zdobywać szczyty, niesie za sobą także duże ryzyko urazów i kontuzji. Należy pamiętać, że do wypadku może dojść wszędzie, zarówno na sali treningowej, siłowni, macie, […]

By / 19 grudnia 2019

Na czym polega psychologia sportu?

Według ogólnodostępnej definicji: „psychologia sportu zajmuje się wykorzystaniem teorii, zasad i technik zaczerpniętych z psychologii, w celu poprawy osiągnięć oraz rozwoju osobistego osób uprawiających ćwiczenia fizyczne i sport”. Jest to dość ogólny opis, który naszym zdaniem ma dużo głębsze znaczenie. Postaramy się nieco bardziej przybliżyć Wam ten temat. Czym jest psychologia sportu? Wraz z popularyzacją […]

Akademia Mistrzostwa Sportowego

Akredytowana przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Trenerów Personalnych
we Wrocławiu

pn-pt 9:00 - 15:00

contact img

Porozmawiajmy,
jesteśmy tu by Ci pomóc!

    Napisz do nas

    Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania tak szybko, jak to tylko możliwe.